onsdag 6 maj 2015

Planering GENETIK (ej färdig)

Baskunskaper 
cellens uppbyggnad
begreppen in genetik
Arv och miljö
Hur genteknik används?
Hur generna förs vidare?
Etiska frågor inom genteknik

Fördjupning

Arbetssätt

Grupparbete

Muntlig redovisning med:

Planch
Keynote
Film
Prezi
Kahoot
Uppdrag


Vem var Mendel och vad gjorde han?

Vad är GMO mat?

Genetiska sjukdomar

Fosterdiagnostik

Växtförädling

Djuravel

Gentester

Genanalys

DNA test vid mordfall

Kloning

Hur ärvs olika egenskaper?Basfakta

Pappas näsa och mormors haka

Vad är en gen? 

Vad är SNPs?

Varifrån kommer dina gener? 


Begreppslista


Gen, 
kromosom, 
DNA, 
kvävebas, 
celldelning, 
reduktionsdelning,
arvsanlag
 homozygot, 
heterozygot,
 dominanta & recessiva anlag, 
könskromosomer, 
könsbundet arv, 
Mendel, 
korsningsschema, 
mutationer, 
urval, 
 insemination,
 genteknik, 
kloning, 
hybrid-DNA, 
GMO


söndag 26 april 2015

Kromosomjakt

Laboration

Leta kromosomer i en kiwi.

http://school.chem.umu.se/Experiment/141

Rapport skriver ni enligt mallen.
Kunskapskrav Laborationer

Då klickar du här!!

Skriv i Google doc så vi kan ge varandra kamratbedömning. Bjud in mig....

Färdig?

Skriv in begrepp/ord du inte förstår och du anser behöver kunna för att ha baskunskaper i genetik.tisdag 10 mars 2015

Konkreta mål

Biologikurs: Nervsystemet  år 9

E nivå ( grundläggande kunskaper

Kunna nervsystemets grundläggande indelning

Kunna namnen på hjärnans huvuddelar och något om dess funktion

Rita en enkel bild av en nervcell och sätta ut namnen på dess delar + ange nervimpulsens riktning.

Känna till några medfödda och inlärda reflexer.

Känna till hypofysen, sköldkörteln, bukspottkörteln och könskörtlar och vilket hormon som tillverkas.

 

C nivå (Goda kunskaper)


I detalj kunna redogöra för nervimpulsens väg vid en reflex med  (t.ex. en smärtreflex)

Kunna förklara hur en nervtråd är uppbyggd

Kunna hur de olika hormonerna påverkar kroppen.

Kunna förklara om hur hormonet insulin och hur sjukdomen diabetes fungerar.


A nivå (Mycket goda kunskaper)

Kunna beskriva hur nervimpulsen tar sig från en nerv till en annan via en synaps.

Veta hur olika organ i kroppen regleras av det autonoma nervsystemets sympatiska och parasympatiska delar.Beskriva nervimpulsens väg i vårt nervsystem vid en viljerörelse eller medveten reaktion.